Search

Choose your country site

เกี่ยวกับชาร์ป

เกี่ยวกับชาร์ป

ประวัติองค์กร

    บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ชาร์ป” เกิดจากการร่วมทุนทางธุรกิจ 3 ฝ่าย ระหว่าง ชาร์ป คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น 50% บริษัท ห้างเทพนคร พาณิชย์ จำกัด และ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ถือหุ้นบริษัทละ 25% โดยรวมกลุ่มสินค้าภาพและเสียง กลุ่มสินค้าเครื่องใช้สำนักงาน กลุ่มเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น และกลุ่มระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งเดิม ชาร์ป เทพนคร เป็นตัวแทนจำหน่าย เข้ากับหมวดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านบางส่วน คือ ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์, เตาไมโครเวฟ และเตาอบไอน้ำพลังสูง Healsio ซึ่งเดิม ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า เป็นตัวแทนจำหน่าย เข้าด้วยกัน

    การร่วมทุนทางธุรกิจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนธุรกิจและแผนการตลาดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก ส่งผลให้แบรนด์แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขยายอาณาจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ปในประเทศไทย และภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงการสนับสนุนจาก ชาร์ป คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และบริษัทผู้ผลิตและประกอบสินค้าให้กับชาร์ป ไทย อีก 2 บริษัท คือ บริษัท ชาร์ป แอ็พพลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ประเทศไทย จำกัด ทำให้มั่นใจได้ว่าชาร์ปสามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ด้วยการผลิตสินค้าโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นเฉพาะ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากสินค้าได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Page top