Search

Choose your country site

นวัตกรรม

Innovation

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหา        

Q : เครื่องพ่นอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์คืออะไร

A :  เป็นเครื่องที่มีการพ่นอนุภาคคลัสเตอร์บวกและลบออกมาในอากาศ ในขนาดปริมาณไอออนที่สูงมาก อนุภาคเหล่านี้สามารถทำลายเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศได้ทันที และ สลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว

Q : อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์คืออะไร

A :  อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์บวกและลบจะรวมตัวกัน กลายเป็น แอคทีฟ ฮัยดรอกซิล ที่ไปดึงอะตอมของไฮโดรเจน ออกจากผนังชั้นนอกของเชื้อโรค และยังสามารถทำลายโครงสร้างสารที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วย

Q : อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

A :  อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์เกิดขึ้นจากการนำไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ มาทำให้แตกตัวด้วยตัวกำเนิดอนุภาค อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์บวกและลบที่เกิดขึ้นมา จะถูกพัดพาออกนอกเครื่องด้วยแรงลมของพัดลม

Q : เราสามารถนำเครื่องฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์ไปใช้กับชีวิตประจำวัน แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนการทดสอบในห้องปฎิบัติการหรือไม่

A :  การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ในห้องปฎิบัติการ ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปใช้ลดความเสี่ยงของการติดต่อเชื้อโรคทางอากาศ และสลายกลิ่นอับ มีการถูกนำไปใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกแล้วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท โรงงาน โรงพยาบาล

Q : อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ที่ใช้งาน มีหลายแบบ แตกต่างกันอย่างไร

A :  เครื่องพ่นอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ที่พ่นอนุภาคในปริมาณมากถึง 25,000 ไอออนต่อซีซี จะมีปริมาณอนุภาคสูงกว่าที่มีในเครื่องฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์ (7,000 ไอออนต่อซีซี) การที่มีอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ถูกพ่นออกมาในปริมาณที่สูงกว่า ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเร็วขึ้นไปด้วย และเหมาะกับสถานที่ที่มีผู้คนมากๆหรือเสี่ยงต่อเชื้อโรคสุง

Q : เทคโนโลยี่พลาสม่าคลัสเตอร์สามารถทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ได้หรือไม่

A :  ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ได้ถูกทดสอบแล้วว่าสามารถทำเลายเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1 type A influenza virus) ได้ในห้องปฎิบัติการ ยังรวมถึงความสามารถในการทำลายเชื้อไวรัสประเภทอื่นๆ เช่น เชื้อไวรัสซาร์ส , เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ , เชื้อไวรัสไข้หวัดแดด

Q : เครื่องฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์จะป้องกันการติดต่อแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่

A :  จากการทดสอบในห้องปฎิบัติการ อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์สามารถทำลายเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆได้ จึงสามารถลดความเสี่ยงในการติดต่อเชื้อเหล่านี้ทางอากาศได้

Q : พลาสม่าคลัสเตอร์สามารถทำลายเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆได้หรือไม่

A :  อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์สามารถทำลายผนังชั้นนอกของเชื้อโรคที่มีโครงสร้างคล้ายกันได้หมด อย่างไรก็ตาม ชาร์ปได้มีการทดสอบเพิ่มเติมกับเชื้อโรคสายพันธ์ต่างๆ

Q : อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์จะมีผลร้ายต่อมนุษย์หรือไม่

A :  อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ถูกสร้างเลียนแบบธรรมชาติที่มีอากาศบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ทางชาร์ปได้มีการทดสอบความปลอดภัยจากการใช้งานในสัตว์ทดลอง เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และไม่พบความผิดปกติเกิดขึ้นแต่อย่างใด

Q : ไข้หวัดใหญ่มีการติดต่อกันได้อย่างไร สามารถแพร่กระจายทางอากาศหรือไม่

A :  เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่กระจายแพร่เชื้อติดต่อทางอากาศ ทั้งในรูปแบบเชื้อโดดๆ หรือ แบบละออง ผู้ป่วยจะเป็นพาหะของเชื้อไวรัส แพร่สู่ในอากาศเมื่อไปในสถานที่ต่างๆ

Q : อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์สามารถทำลายเชื้อโรคในตัวผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ได้หรือไม่

A :  อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์สามารถทำลายเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ แต่ไม่สามารถทำลายเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายคนได้

Q : ทำไมการทดสอบประสิทธิภาพ ทำในกล่องทดสอบขนาดแค่ 1 ลูกบาศก์เมตร

A :  เป็นมาตรฐานของการทดสอบวิจัย นักวิจัยต้องควบคุมตัวแปรต่างๆให้ได้ สำหรับการประเมินผลที่ถูกต้องและแม่นยำ

Q : จะมีวิธีเลือกรุ่นที่ใช้ได้อย่างไร ในพื้นที่ห้องที่แตกต่างกัน

A :  อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ที่ถูกพ่นออกมา จะอยู่ในอากาศแค่ 5 วินาที การทำงานจะขึ้นกับว่าอนุภาคถูกพ่นไปได้ไกลแค่ไหนภายใน 5 วินาที เครื่องแต่ละรุ่นจะมีการกำหนดแรงลมไกลตามขนาดพื้นที่ห้องที่แนะนำไว้

Page top